15th

MAKE YOUR CAREER ICONIC.

key visual iconicjob.vn

ĐĂNG KÝ THAM GIA

(Không bắt buộc)

Định dạng doc, docx, pdf

PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN

first award
second award
third award
alone 1

Mỗi người chúng ta ai cũng muốn hướng đến một hình tượng sự nghiệp riêng.
Đó là một quá trình bạn tạo nên những dấu ấn khác biệt

puzzle 2

Nó không phải một sự chắp vá. Mà nó là một quá trình thu thập & xây dựng.
Có đúng và Có chưa đủ!

meeting-3

Như một trang giấy trắng.
Qua thời gian & những sự kiện, với bàn tay & khối óc mỗi người, trang giấy sẽ có nhiều hình ảnh.
Không một trang nào giống nhau như việc bạn là Duy Nhất.

dance-4

Và giống như mỗi một vị trí cần một hình tượng phù hợp. Để làm nên những điều thích hợp.
Làm sao để biết hình tượng của chúng ta là thích hợp?

cup-5

Việc của bạn là tiếp tục xây dựng hình tượng sự nghiệp của riêng mình.
Việc của bạn là tự tin & đi tiếp chặng đường bạn muốn đi.
Việc còn lại hãy để iconicJob Vietnam giúp bạn!

path
path
alone-1

Mỗi người chúng ta ai cũng muốn
hướng đến một hình tượng
sự nghiệp riêng
.
Đó là một quá trình bạn tạo nên
những dấu ấn khác biệt.

1 to 2
puzzle-1

Nó không phải một sự chắp vá.
Mà nó là một quá trình
thu thập & xây dựng.
Có đúng và Có chưa đủ!

2 to 3
meeting-3

Như một trang giấy trắng. Qua thời gian &
những sự kiện, với bàn tay & khối óc mỗi
người, trang giấy sẽ có nhiều hình ảnh.
Không một trang nào giống nhau
như việc bạn là Duy Nhất.

3 to 4
dance-4

Và giống như mỗi một vị trí cần
một hình tượng phù hợp.
Để làm nên những điều thích hợp.
Làm sao để biết hình tượng
của chúng ta là thích hợp?

4 to 5

Việc của bạn là tiếp tục xây dựng
hình tượng sự nghiệp của riêng mình.
Việc của bạn là tự tin & đi tiếp
chặng đường bạn muốn đi.
Việc còn lại hãy để iconicJob Vietnam
giúp bạn!

cup-5

KHU VỰC ỨNG TUYỂN

iconicJob Vietnam không hứa sẽ mang lại cho bạn một sự nghiệp hạnh phúc.
Nhưng iconicJob Vietnam chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn tốt nhất, giúp bạn tạo nên những dấu ấn cá nhân trong hành trình xây dựng hình tượng sự nghiệp của riêng mình. Hãy tiếp tục chặng đường hoàn thiện bản thân và làm những điều thích hợp bằng cách mở ra cơ hội mới với vị trí phù hợp ngay hôm nay bạn nhé!

Cơ hội may mắn nhận đến
2,000,000 VND tiền mặt sau khi
hoàn thành ứng tuyển!

flower branch 1 flower branch 2
small flower
small flower
small flower
bigger follower
bigger flower
big flower
smaller flower
back to top